Dokumenty potrzebne, by wnioskować o zwrot podatku z Anglii

Wiele osób chcąc rozliczyć swój podatek za pracę za granicą zastanawia się czy ma wszystkie niezbędne w tym celu dokumenty. Ludzie wracający do Polski z legalnej pracy poza terenem naszej ojczyzny wiedzą, że zgromadzenie wszelkiej tak zwanej papierkowej roboty, dokumentującej ich pracę za granicą będzie im jeszcze nie raz potrzebne. Dziś poinformujemy Państwa jakie dokumenty należy posiadać, aby starać się o zwrot podatku z Anglii.

Wymogi angielskich urzędów podatkowych zmieniają się, więc i dokumenty mogą ulegać zmianom, niemniej starając się o każdy podatek za pracę za granicą warto podkreślić, że trzeba wypełnić niezbędne wnioski wydawane przez konkretnie wyznaczony w tym celu urząd. Dopiero zawnioskowanie i złożenie do tego dokumentów rozpoczyna procedurę obliczania i rozliczania podatku zza granicy. Formularz zgłoszeniowy to jeden z elementów wniosku, bowiem wskazane w nim dane osobowe, które oczywiście muszą być potwierdzone kopią dowodu osobistego (zgodnego z oryginałem) , są niezbędne do zweryfikowania każdego pracownika.

Aby zwrot podatku z Anglii był możliwy należy również zebrać w całość tak ważne dokumenty jak P85-1, P85 związany z liczbą wjazdów na teren Wielkiej Brytanii, dokument R38 oraz dwa egzemplarze dokumentu 64-8. To tylko część listy dokumentów, jakie powinniśmy zgromadzić i właściwie uzupełnić. Z tego względu najłatwiej jest powierzyć wszystkie swoje wnioski oraz dokumenty do specjalnych osób zajmujących się na co dzień podatkami zza granicy, które za nas wypełnią te papiery.

Jednymi z najbardziej niezbędnych dokumentów potrzebnych do procedury zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii jest oryginał P45 lub P60 albo po prostu ostatni payslip, potwierdzający wykonywaną pracę. Może się jednak zdarzyć, że prac w Anglii było kilka, a wówczas należy zgromadzić wszystkie ostatnie payslipy dotyczące każdej z wykonywanych prac.

Tags: , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.